Winter Graan, Mikro Elemente en Liebig se Wet

Mikro elemente is essensieël vir optimale gewas produksie. Die term mikro elemente verwys na die relatiewe lae hoeveelhede wat die plant benodig, maar is geensins ’n aanduiding dat dit minder belangrik is as stikstof (N), fosfaat (P), kalium (K) of and makro elemte nie. Koring (en ander grane) se groei en ontwikkeling kan vertraag word as daar te min van enige een van die mikro elemente beskikbaar is vir die plant, of as die verskillende voedingstowwe nie in balans beskikbaar is nie. Vir ‘n 3 ton koring oes is die totale hoeveelheid mikro element wat benodig word minder as 2 kilogram, daarom kan die persepsie ontstaan dat mikro elemente nie ’n bleangrike rol speel nie. Dit is ook vir dieselfde rede dat boere in die moeilikheid beland.

‘n Boer sal byvoorbeeld met N, P en K bemes vir ‘n 3 ton oes, maar daar is net genoeg mangaan (Mn) vir ‘n 2.5 ton oes. Die opbrengs sal dan net 2.5 ton wees! Dink nou net aan al die geld en tyd (geld) wat belê is in N, P en K, om nie eers te praat van al die ander uitgawes op die plaas nie. As die boer so min as R200 belê het in mikros kon die 3 ton oes gerealiseer het. Alhoewel mikro elemente nie noodwendig die belangrikste aspek op die plaas is nie; en ook nie noodwendig die mees beperkende opbrengs faktor is nie, salswak mikro element vlakke lei tot ’n lae opbrengs potensiaal. Dit staan bekend as die wet van die minimum. Die mees beperkende faktor is nie noodwendig voedingstof verwant nie. Ons almal weet wat gebeur as water die mees beperkende faktor is!

(Aangepas en vertaal vanaf http://www.agphd.com/ag-phd-newsletter/2011/11/10/micronutrients-for-wheat/). 

Liebig se wet van die minimum, of te wel Liebig se wet or die wet van die minimum, is ’n beginsel wat deur die landbou wetenskaplike Carl Sprengel (1840) ontwikkel is en later het Justus von Liebig die idee populêr gemaak. Dit verklaar dat groei word bepaal deur die skaarste hulpbron (beperkende faktor) en nie deur die totale beskikbare hulpbronne nie. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Liebig%27s_law_of_the_minimum).

Daar is egter ‘n keersy. Mikro elemente is goedkoop en dit is maklik vir die boer om ’n klomp mikros (genoeg vir die volgende 10 jaar) net te stort. Die problem met so ‘n benadering is tweeledig:

  1. Die mikros kan nou in oormaat wees en die plant en grond vergifitg.
  2. Té veel van een voedingstof kan lei tot verminderde beskikbaarheid van ‘n ander voedingstof en gevolglik tot tekorte van ander voedingstowwe in die plant.

Daarom stel ons ‘n mikro element mengsel voor spesifiek vir jou tipe gewas en gebruik wat jy nodig het vir elke jaar. Dit sal jou mikro element balans behou en verseker dat nog een veranderlike aangespreek is ten einde ‘n optimale opbrengs te verseker. ‘n Klein belegging van ‘n paar hondered rand per hektaar sal sal gereeld eksponsiële dividende betaal (Aangepas en vertaal vanaf http://www.agphd.com/ag-phd-newsletter/2011/11/10/micronutrients-for-wheat/). 

Nutrimix® Complete

Talle studies het al gewys dat mikro element blaar bespuitings lei tot verhoogde stoel, beter aar lengte, hoër opbrengs en beter kwaliteit. Mikros kan met plant toegedien word met  Novatec® N-Max korrel kunsmis (N, P, K, Mg en S en mikros), of as ’n blaarbespuiting met Nutrimix® Complete mikro element water oplosbare poeier. 

Nutribor®

Vir gewasse met hoë boor behoefte (soos kanola, suiker beet, katoen ens.) of tydens boor gebrekkige groei toestande (sanderige grond, hoë pH, ens.).

Contact Us:

Contact us to assist you in selecting the correct nutrients for your specific crop and environment.

COMPO EXPERT South Africa

Leave a Reply

Your email address will not be published.