Kwaliteit Groente is Noodsaaklik

In hierdie onseker tye is dit baie belangrik om die regte besluite te neem rondom groente produksie. Produsente moet seker maak hulle kies ‘n gewas waarvoor daar ‘n aanvraag is en dat die kundigheid om die gewas te verbou beskikbaar is. Raadpleeg ander boere in die omgewing om te verseker almal verbou nie dieselfde gewas nie. Sodoende kan goeie pryse verseker word en oorversadiging van die mark vermy word. Vir die beste resultate moet die boer alle inligting tot sy beskikking gebruik wanneer die volgende groei seisoen beplan word (dit sluit weer analises, grond en water analises ens. in). 

Weens die hoë konsentrasies vitamienes, minerale en proteïene is groente ‘n baie belangrike deel van die mens se dieet. Nou, nog meer as tevore moet ons verseker ons groente is hoog in voedingswaarde met ‘n goeie raklewe! Goeie bestuur vanaf grond voorbereiding tot oes en logistiek is van kardinale belang om goeie pryse te realiseer en verliese te voorkom. In hierdie tye speel die landbou sektor ‘n baie belangrike rol in voedsel sekuriteit en om die ekonomiese wiel aan die rol te hou (Aangepas en vertaal vanaf https://www.foodformzansi.co.za/farmers-are-a-saving-grace-in-covid-19-crisis/). 

Die Beste Kunsmis vir Groente!

Die hoë koste van kunsmis insette vra vir meer doeltreffende kunsmis wat die hele seisoen (of ten minste die grootste deel van die seisoen) die gewas kan voed om top bemestings te vermy/ verminder. Duratec® van COMPO EXPERT is dus die ideale kunsmis.

Deur twee verskillende voedingstof vrystellingstegnologieë bymekaar te voeg, gee Duratec® voedingstowwe aan die plant deur: 

  1. ‘n Vinnig vrystellende kunsmis wat voedingstowwe dadelik beskikbaar stel, met gestabiliseerde stikstof (N) (deur die nitifikasie inhibeerder DMPP) wat nie uitloog nie en N voorsien aan die plant oor 6 – 10 weke.
  2. ’n Gekontroleerde vrystellende kunsmis (controlled release fertilizer) wat al die voedingstowwe oor ‘n 3 maande periode afgee deur ons Basacote® gekontroleerde vrystellende tegnologie.

Dit verseker ‘n hoë voedingstof gebruiks effektiwiteit, hoë kwaliteit oes met minder addisionele kunsmis.

In proewe wat in Malmesbury gedoen is op uie, was daar ‘n hoër opbrengs, hoër kwaliteit, hoër wins en minder kunsmis gebruik. In Philippi het die blaarslaai oes ook hoër kwaliteit, opbrengs en wins te weeg gebring.

Contact Us:

Contact us to assist you in selecting the correct nutrients for your specific crop and environment.

COMPO EXPERT South Africa

Leave a Reply

Your email address will not be published.